Belchidda, Capossela su primu nùmene de su Time in Jazz

Dae s'8 a su 16 sa de trintasete editziones
27 Marzo 2024
Capossela (foto Mantegna)

In Belchidda sunt comintzende a iscobiare. Su primu nùmene de sa de trintasete editziones de su Time in Jazz est Vinicio Capossela (in sa foto de Fabio Mantegna). Cantautore, poeta, iscritore (dònnia pòddighe un’arte), est in giru dae belle 35 annos cun dòighi discos in istùdiu e tres live. Pro custu festival s’at a esibire s’11 de austu in Pratza de su Pòpulu cun "Camera a sud 1994 – 2024 And other Personal Standards", unu progetu originale chi sighit s’àteru "Round one thirty five 1990 – 2020. Personal Standards". Su repertòriu suo pro Belchidda at a mòvere mescamente dae sos primos tres discos, in ue prus chi no in aterue podimus agatare elementos jazz. Su Time in Jazz de ocannu est dae s’9 a su 16 de austu.

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA