In Macumere su libru "Isole in guerra"

su 27 de martzu
19 Marzo 2024
isole in guerra

Mèrcuris su 27 de martzu ant a presentare su libru "Isole in guerra. Occupazione militare e colonialismo in Sardegna, Sicilia e Corsica" imprentadu dae Catartica Edizioni. S'apuntamentu est a sas 6.30 de merie in su Tzentru servìtzios culturales de Macumere (ex casermas Mura).

Autores de su libru sunt A Foras (Assemblea di lotta contro l’occupazione militare della Sardegna); Trinacria (movimentu indipendentista sitzilianu); Core in Fronte (movimentu indipendentista corsicanu). «Sa punna – narant – est sa dare comintzu a unu movimentu comune barighende·nche sas làcanas in ue nch’ant postu sos postu sos pòpulos».

m.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA