"Gaza", su sìngulu noe de Train to Roots

«Mohammeddu meu», su grupu reggae at istèrridu sa cantzone movende dae sos versos nòdidos de Pepinu Mereu
18 Maggio 2024
ttr gaza

Est essidu su sìngulu noe de Train to Roots. Gaza. Su grupu reggae at istèrridu sa cantzone movende dae sos versos nòdidos de Pepinu Mereu, ma como su protagonista est Mohammeddu. Su videu in biancu e nieddu intrèverat immàgines dae sos logos de su disacatu cun sa cara de Bujumannu cantende una re-atualizatzione prus chi non resèssida de sa poesia de su tonaresu. «Sa Palestina non s’arrendet mai».

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA