S'istòria de sos Rockin'1000 cras in sa Marina de Thiniscole

In s’eventu b’at a èssere fintzas Mariagrazia Canu, co-fundadora de su progetu
17 Aprile 2024
we are thousand

Pellìcula e mùsica cras in su Barrio del Mar de sa Marina de Thiniscole. A s’interinada de su sole ant a projetare su film “We are thousand – l’incredibile storia di Rockin’1000”, est a nàrrere s’istòria de sa prus manna rock band peri su mundu contada in 80 minutos.

Totu naschet su 2015 cando unu geòlogu marinu sena esperièntzia peruna in contu de aprontu de eventos, pongeit paris 1000 musitzistas in Tzesena pro sonare “Learn to Fly” de sos Foo Fighters cun sa punna de cumbìnchere a Dave Grohol e cumpàngios de fàghere unu cuntzertu in tzitade.

Su vìdeu girat peri sas retes sotziales e sos Foo Fighters lompent a Tzesena faghende·bi unu cuntzertu. Ma s’istòria sighit e sos Rockin’1000 a su presente sunt su grupu prus mannu sonende peri su mundu. In s’eventu de cras b’at a èssere fintzas Mariagrazia Canu, co-fundadora de su progetu pro introduire su film e rispòndere a sas dimandas de sos presentes.

m.p.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA