Miniera de Futtèi: interrogazioni de su Parlamentu, nezzessàriu dinai po sa bonifica

29 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 29 de su mes''e lampadas - S'ai serrau su traballu de estrazioni de s'oru in sa miniera de Futtèi at fattu damnus meda mannus a s'ambienti, abbandonau in condizionis de perigulu. Dd'ant dinunziau is parlamentaris sadrus Schirru, Marrocu, Calvisi, Fadda e Mariani cun d'unu documentu. "Cussu chi s'est verifichendi in sa miniera de Futtèi - si podit liggiri in su documentu - est meda perigolosu e po custu est nezessariu intervenni cun dinai e mezus chi no funt in is possibilidadis de is amministrazionis sadras".
© RIPRODUZIONE RISERVATA