Traballu: su Comunu de Cuartu Sant'Alèni circat unu psicolugu

24 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 24 de su mes''e làmpadas -  Obèrriri un'ufíciu po assistiri a is vittimas chi ant tentu violenzia. Cun custu obbiettivu e cun s'intentu de donai informazionis ùtilis po is praticas de affidamentu e adozioni, su Comunu de Cuartu Sant'Alèni at pubblicau unu bandu po donai s'incarrigu de traballu a unu psicolugu.
Chi at binci su cuncursu at essi pigau po un'annu cun d'unu "contratto di collaborazione coordinata e continuativa". Is domandas podint'essi presentadas finzas a s'8 de su mes''e argiolas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA