"Fattorie didattiche": 1.500 pipius e 24 iscolas ant addiriu a su progetu de sa Provìnzia de su Campidanu de Mesu

30 Mese de idas 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mes''e paschixèdda - Funt casi 1.500 is pipius chi faint parti de su progettu "Fattorie didattiche" de sa provìnzia de su Campidanu de Mesu. Is iscrittus in 24 iscolas de sa Provìnzia ant a cumenzai unu caminu chi previdit, de immoi a su beranu, una scantus lezionis in classi, duas bisitas in is fattorias acreditadas, attividadis didàticas e de imparu in is butegas "de s'atastu e de su papai sanu". "Sa Provìnzia - si podit liggiri in d'una nota - at boffiu fai su progetu, chi at a sighiri s'annada in is tempus e in is rítimus, cun s'agenzia regionali Laore". "Est unu modu po fai apressiai a is piciocus nostrus - afirmat s'assessori Rossella Pinna - s'importànzia de su papai sanu, chi no tengat cosas dannosas, ma scéti chi siat diaderus cosa sanzera e chi bengat de su territoriu nostru".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags