Presonis: Sdr, in su 2010 impignu po sa "territorialidadi de sa pena"

8 Fiàrgiu 2010
(IlMinuto) - Casteddu, 8 de su mes''e fiàrgiu - In su 2010 s'atividadi de "Socialismo Diritti Riforme" at a afrontai un'atera borta unu tema meda delicau e difícili. In is cidas chi benint s'associazioni guidada de Maria Grazia Caligaris at a cuncentrai difatis sa própria atividadi po su tema de sa territorialidadi de sa pena. "Una chistioni - si podit liggiri in d'una nota - chi no tocat scéti is presoneris e is famílias insoru ma tocat puru is guàrdias de sa Pulizia de is presonis e chini traballat, in calisiat modu, in is presonis". Cun d'unu númeru sempiri prus mannu de iscrittus, s'associazioni, in is diris passadas, at tentu sa primu assembrea de s'annu . In su cursu de s'assembrea, a pustis de unu dibatidu meda aprofundau, totus ant aprovau a s'unanimidadi su bilànciu de su 2009 e is proponimentus po su 2010. "S'arrispetu de is diritus tutelaus de is leis - at nau sa presidenti - est cussu chi guidat s'atividadi nostra e s'annu nou s'at a biri ancora meda impignaus po custu tema. Bolleus sighiri a donai un'agiudu a chini po diversus motivus no tenit boxi o no si scit difendi candu ddi faint un'afrontu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags