"Isciòpiru de su fàmini e atóbiu in Palazu Ducali". In Tàtari is personas chi ocupant s'ex asilu funt sèmpiri prus disisperadas

5 Maju 2010
(IlMinuto) - Casteddu, 5 de su mes''e maju - Crescit s'arràbiu de is famílias chi bivint in s'ex asilu de bia Bottego, in su cuarteri tataresu de "Latte Dolce". De cras is ocupantis, chi funt disisperaus po is cundizionis precarias in is calis bivint, ant a cumenzai un'isciòpiru de su fàmini chi at a sighiri - si narat in d'una nota - "finzas a candu non s'at a agatai unu determinu po sa chistioni".
Esti stetiu puru cunfirmau s'atóbiu de lùnis 9 de su mes''e maju a fac''e su Palazu Ducali.
Is cundizionis de vida de chini bivit in s'istrutura ("Pipius costringius a bivi in aposentus cun pérdidas de àcua in is filus de sa currenti líbberus, tramesus chi arriscant de orruiri, paméntus atrotoxaus po mori de is fognas, sórigas e arpaus aintru de is domus") furiant stetias denunciadas cun tanti de documentus a partiri de su mes''e marzu de parti de is residentis e de un'associazioni de pensamentu cristianu.
Is iscopus de s'isciòpiru de su fàmini e de su sit-in ant essi ammostaus cras in d'un'atóbiu cun is giornalistas, in programma a is 10.00 in is su saloni de sa crésia de San Paolo in bia Besta, in Tàtari.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA