Presonis. Caligaris (Sdr): "Sighiri a tenni Grazia Marine in Bad'e Carros ddi ponit a arriscu sa vida"

29 Mese de idas 2010
Image
carcere_salute-150x150.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 29 de su mes''e paschixédda - "At a fai 74 annus su 21 de su mes''e gennàrgiu chi benit e is cunditzionis de saludi suas donant meda apinnicu a is familiaris. Sighiri a dda tenni in presoni ddi ponit a arriscu sa vida". Est cantu afirmat cun d'una nota de imprenta Maria Grazia Caligaris, presidenti de s'Assótziu Socialismo Diritti e Riforme, cummentendu s'acuntéssia de Grazia Marine de Orgòsolo, presonera in su presoni de Bad'e Carros cun d'una saludi po nudda bella. Sa fémina - acrarat difatis Caligaris - tenit totu una fibera de maladias crónicas e no arrennescit prus nemmancu a caminai.
"Po una Fèmina aici antziana chi tenit 10 fillus e chi at biviu in cunditzionis pagu cómodas - narat sa presidenti de Sdr - forsis iat essi oportunu pensai a una pena prus lébia po ddi assegurai unu pagu de dignidadi chi, nonostanti is atentzionis de sa Polizia de su presoni, arriscat de essi dannosu po mori de su logu chi dda bit presonera".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags