Usini afestat su piriciolu cun "Ajò a Ippuntare 2010"

9 Mese de idas 2010


(IlMinuto) – Casteddu, 9 de su mes''e paschixèdda - "Ajò a Ippuntare": sàbudu 18 de su mes''e paschixèdda, de is 16.00 a is 22.00, is aziendhas mellus de Usini chi faint binu ant a oberri is ennas de is cantinas insoru a su púbblicu. In nòmini de su deus Bacco sa bidda at a afestai custu nètari miríficu cun atastus in dógnia tretu. Po totu su caminu at essi possíbbili tastai is cosas de su logu, chi ant a beni distribbuias a sa cunsigna de su ticket in is cuatru puntus de atastu signalaus in d'una mappa. S'itineràriu - si ligit in d'una nota - "s'at a podi fai puru asuba de su trenixeddu turisticu 'Ajò', cun cursas a gratis e parténtzia de su capolinea acanta a su 'chioscu informatzioni'. Medas is ispetàculus chi ant a spreviai su merì. Is caminus culturalis, is mostras e is aparadas curadas de s'assótziu culturali "Sardòs" - in sa Domu Diaz, pratza Castello, in sa Domu Derosas, bia Roma in su Centru documentali de sa cultura popolari e de sa massarja - s'ant a podi bisitai totus senz''e pagai.
© RIPRODUZIONE RISERVATA