Aundi andat s'iscola sarda? Su pranu, is tàglius e su no de sa provìntzia de Nùgoro

12 Martzu 2011
Image
logoregione-SARDUesploso7-300x112.png(Chistionis e Opinionis) - Casteddu, 12 de su mes''e martzu - Aundi andat s'iscola sarda? In is primus de su mesi, s'assessori regionali de sa Púbblica Istrutzioni, Sergio Milia, at presentau su "Pranu chi torrat a organitzai a s'iscola" po su 2011/2012. Ita decidit? Su pranu, a cumentzai de sa Riforma Gelmini, torrat a disignai a sa retza de s'iscola in s'Ísula. Su pranu "at a uniri" a is istitus iscolasticus: po fa un' esémpiu, de s'annu chi benit, in Assemini s'Iscola Media númeru 1 e s'iscola númeru 2 ant a formai un'istitutu únicu. Su pranu "scancellat e ponit impari": s'iscola media de Sa Baronìa, un'àteru esémpiu, at essi scancellada e unia a s'iscola media de Santadi. In calincunu casu is iscolas no ant essi scancelladas formalmenti, ma s'ant a depi alternai is diris de abertura: est su casu de is iscolas primarias de Iscroca e de Serri. Seti provìntzias ant aprovau su pranu de sa Regioni. S'apricu de sa Riforma Gelmini at tentu un'únicu no, cussu de sa Provìntzia de Nùgoro. "Eus decidiu de difendi a is iscolas e cun cussas a is comunidadis de su territóriu nostru" - narat su presidenti de sa Provìntzia de Nùgoro Roberto Deriu - "no apa a abasciai mai sa conca a is órdinis natzionalis chi no cundividu e chi no apa a sighiri". "Eus tentu su cunsensu de seti Provìntzias" - at cummentau s'assessori Milia - "s'única chi at espressau críticas est cussa de Nùgoro chi no at presentau niscuna proposta. No ddu at essi sa serradura de niscuna iscola". Ma arribbant críticas de sa Provìntzia de Aristanis. Po su Cordinamentu precàrius de s'iscola de Aristanis, difatis, "sa Regioni Sardigna ammostat una zurpedadi manna meda in is cunfrontus de unu territóriu cun pagu iscolas e duncas pagu isvilupau". Su pranu chi torrat a organitzai a s'iscola caminat impari a s'irminorigamentu de su personali chi ddoi traballat. In s'annu iscolaticu 2011/2012 ddoi ant essi prus pagu maistus. "Su pranu chi torrat a organitzai a sa retza de is iscolas - narat su segretàriu regionali de su Prc Gianni Fresu - atressu de s'irminorigamentu de 1300 postus de traballu abasciat de meda a su compitu de s'iscola in su territóriu regionali". Oi in Casteddu e in Nùgoro funt in programma manifestadas "in difesa de s'Iscola púbblica e de sa Costitutzioni".


E bosaterus ita ndi pensais?


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Submitted by Ignazio (not verified) on Sat, 03/12/2011 - 12:03

Permalink

Tengiu giustu de nai tres cosas:
1) Scidesi poitta pro sa scolla no si spendit troppu? Poitta inguddei is politticus no pointi dividi su diani chi arribat de is ministerus cun socciedadis chi fainti nasci scetti pro cussu.
2) Si nosu serraus is iscollas, itta abarrat de su stadu in custus logus? Sa televisioni e nudda de prusu.
3) Deu speru chi sa genti no si rendat contu de cussu chi hanti offiu, candu callincunu de cussus pullminusu, becciusu, hant a teni unu incidenti cun is pippius aintru. Insasa, s'anta a scidai de su sonnu.

Submitted by Gisa (not verified) on Sat, 03/12/2011 - 16:42

Permalink

Una cosa sola bollu narri a su assessori: sa genti no est de acordiu cun custu pranu de dimensionamentu e medas sindigus ant calau sa conca in cara a sa poltica e non ant preguntau a sa genti eita boliat po is fillus insoro. Su pranu non podit essiri provinciali, depit essiri po fortza regionali.Otto provincias funt troppus. E is iscola non benint postas impari po aggiudai su territoriu ma poita depint accuntentari custu o s'ateru politicu. Sa iscola non est merce de iscambiu, sa iscola est investimentu, est cussa chi medas biddas das at agiudadas a ndi essiri de su disagiu. Da funt bocendu sa iscola nosta, e funt ponendu is biddas una contra de s'atera.

Submitted by Noemi (not verified) on Sun, 03/13/2011 - 15:12

Permalink

Deu pentzu ca seus torrendi agoa meda e cussus giovuneddus ant essi is prus corpius de custa destrossa maba. Ita nd'at a bessiri non ddu sciu, perou mi benit de pensai a candu s'ant a depi scidai a su chitzi e a su frius, in s'ierru, cun is istradas comenti ddas teneus in Sardigna... calincuna borta dd'at essiri puru cibixia, mischineddus... e totu custu non at a teniri in cambiu nudda de nudda, poita is scolas ant essi sempri de calidadi prus bascia.

Submitted by Tomaso (not verified) on Mon, 03/14/2011 - 11:43

Permalink

S'atra diri appu partecipau in Casteddu a sa manifestazioni in difesa de s’Iscola púbblica e de sa Costitutzioni. Studentis e professoris anti chistionau spieghendi chi ormai s'iscola italiana pubblica esti torrendi agoa. Nisciunu ari chistionau de sa posizioni de sa provintzia de Nugoro. Toccara ad fai sciri mellus a sa genti su chi suzzeriri.