Nucleari: su 15 e su 16 de su mes’e maju sa Sardigna votat asuba de is centralis nuclearis e de is depósitus de aremus a pustis de is “fabas” de Berlusconi

3 Maju 2011
Image
logoregione_sardu6-300x112.jpg(Chistionis e Opinionis) – Casteddu, 3 de su mes'e maju - "Seus cumbintus ca su nucleari siat su tempus benidori". Est cantu at nau cida passada su presidenti de su Consillu Silvio Berlusconi a sa fin'e sa s'atóbiu cun su presindenti francesu Nicolas Sarkozy. "Is cuntratus tra Itàlia e Francia asuba de su fàbbricu de is centralis - at acrarau Berlusconi - no benint annullaus […]. A pustis de un'annu o duus de sa pròroga s'at podi torrai a chistionai de nucleari cun d'opinioni púbblica conscia e no influentzada de Fukushima". A s'acabbada, cun su decretu aprovau calincuna diri fait su Guvernu bolit simplementi privai is citadinus de su diritu de nai de nono a su nucleari in is referendum abrogativus. Si sa consultatzioni de su mes'e làmpadas est in perígulu, su Guvernu no tenit invecis su poderi de ponni buca in su referendum sardu de su 15 e de su 16 de su mes'e maju, referendum chi abarrat bàlidu e poderat totu s'importu suu po s'Ísula. Ddu precisat puru su presidenti de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna: "Est fundamentali - narat Cappellacci - andai a votai a manera chi asuba de custa matéria sa boluntadi de su pópulu sardu rapresentit una pedra migliaria po oi e po su tempus benidori". Tra pagus diris, duncas, is sardus ant a arrespundi a custa dimandha: "Ses contràriu a s’installatzioni in Sardigna de centralis nuclearis e de situs po su depósitu de ferrinas radioativas avantzadas o presistentis?". Is eletoris de sa Sardigna ant a tenni duncas sa possibbilidadi de espressai ita pensant asuba de duus temas: su fàbbricu de centralis noas e cussu de is depósitus po aremus radioativus. "Aristanis - denunciat su cordinadori de su Cumitau Sinonucle Bustianu Cumpostu - est stetia sceberada comenti logu principali in s'Ísula aundi ant a benni ammagasinaus puru is arrefudus radioativus chi benint de is centralis bécias e forsis de su scordonamentu de is testadas atómicas de is sutamarinus russus […]. Is sardus - precisat Cumpostu - no tenint scéti su diritu ma tenint puru su doveri de decídiri, depint donai corpu e boxi a su própriu pópulu votendi EJA". Su referendum consultivu asuba de su fàbbricu de is centralis nuclearis e de is depósitus de aremus radioativus in Sardigna previdit unu quorum de su 33 po centu.

E bosàterus ita ndi pensais?


Scàrriga custa nova


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

Chistionis e opinionis

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Commenti

Submitted by Gigi (not verified) on Tue, 05/03/2011 - 17:00

Permalink

Deu pensu chi dògna persona cun coscientzia deppit nai a tottus chi su 15 e su 16 de su mes 'e mayu deppeus votai Eja. No scetti po nosu, ma pro is sardus de su tempu benidori.

Submitted by Giuseppe (not verified) on Tue, 05/03/2011 - 17:00

Permalink

Votaus totus EJA ajò genti sarda cust'orta no teneusu scusas, a votai po sa saludi e su beni de sa Sardigna

Submitted by Aurora Pigliapochi (not verified) on Tue, 05/03/2011 - 17:24

Permalink

beni meda est fadendi su presidenti Cappellacci a cumparri in is televisionis e in is giornalis a fai sciri ca nosu Sardus totu depeus andai a votai su referendum. custa no est batalla de retza o de manca ; custa est batalla de amori po sa terra nostra : Mama Sardigna. Eja contra su nucleari custu est de importu mannu !

Submitted by Betty (not verified) on Tue, 05/03/2011 - 20:11

Permalink

Naraus eja totus uniusu, eja eja eja fadeusì intendi de totusu! chi su votu nostru siada esempiu po totu su mundu, no a su nucleari in dogna logu eja a sa saludi sempri

Submitted by Samuele (not verified) on Wed, 05/04/2011 - 09:26

Permalink

Su 26 de marzu in Casteddu femmusu in medas no poitta si seusu atziccausu de cussu sutzediu in giappone, cosa siguramenti grai meda, ma poitta teneusu a coro sa nostra isola cà no si minescit is scimprorius chi fainti e chi ointi fai.
Su 15 de maju EJA a su referendum.