Un'intelletuali impinniau po sa língua sarda. Intervista a Ivo Murgia

16 Argiolas 2011
Image
ndi-chistionaus-impari-231x300.jpg

(IlMinuto) - Casteddu, 16 de su mes'e argiolas - "Ndi chisionaus impari". Est custu su títulu de sa rubrica noa de IlMinuto: una fibera de intervistas in sardu asuba de sa língua sarda chi cumentzat oi cun d-una ciaciarrada cun Ivo Murgia. Classi 1974,  Murgia fait parti de s'Acadèmia de su Sardu onlus e de su 2006  est redatori de unu blog totu in sardu.


Ivo Murgia: un’intelletuali impinniau po sa lìngua sarda. Candu est incumentzada sa batalla sua po sa defensa de su sardu?


Custa batalla mia est incumentzada unus dexi annus a oi, candu mi-ndi seu sapiu ca a mei e a is fedalis mius si boliant pesai chena de lìngua sarda e ca iat a essi stètiu unu dannu mannu. Sendi èssiri sardu, fillu de sardus e bivendi in Sardìnnia no ndi bolemu fai de mancu de custu scusòrgiu aici pretzisu, giai ca no seus chistionendi de una lìngua calisisiat, ma de sa lìngua de sa terra nosta, de is mannus nostus e de sa stòria nosta. Una lìngua no est sceti unu biaxi de fueddus postus impari po comunicai cun is àterus ma finas unu còdixi po depi intrai mellus in s’arrialidadi chi seus bivendi oi, po cumprendi prus beni totu is cosas de sa terra nosta est a nai, sa bisioni de su mundu chi is Sardus eus tentu in millanta annus de stòria e chi podeus biri in su manìgiu de sa lìngua. Po cussu puru deu impari a sa lìngua mi seu apassionau a totu sa cultura sarda, a sa mùsica, a su ballu, a sa poesia, a sa literadura e totu s’àteru.


Scridori, tradusidori, blogger e àtera cosa puru. Cali est sa prus besti chi ddi dexit?


Est berus, deu cun su sardu apu fatu dònnia arratza de cosa! A candu apu tradùsiu, a candu apu scritu cosa originali (contus e cantzonis), a candu apu traballau in s’arràdiu, a candu apu scritu in giornalis e in internet. Su de su blog nci tengu meda: po cincu annus seu stètiu s’ùnicu blogger a scriri totu in sardu, agiornendi-ddu giai dònnia dii, totu a solu e chena de unu soddu de nemus, cosa chi genti pagada aposta mancu ddu faint! Pensu de essi fatu unu servìtziu a sa lìngua ponendi-dda a traballai cun d-unu mèdiu modernu e a is fueddantis puru, chi biendi su sardu scritu ant imparau a ddu scriri e a biri unu manìgiu nou e friscu de sa lìngua. Imoi seu unu pagheddu firmu ca apustis de cincu annus m’agatu fadiau e tengu abisòngiu de mi pasiai e de pensai a ita ndi bollu fai de custu progetu. Ma gei est totu on line e is chi funt interessaus ddoi podint ghetai un’oghiada: http://ivomurgia.splinder.com/De s’àteru emu a nai ca seu un’operadori culturali in lìngua sarda e ca is campus mius funt sa comunicatzioni e sa literadura.


© RIPRODUZIONE RISERVATA