“Pretendi de kistionai una sola varianti est a bocì sa lìngua nosta”. Intervista a Carlo Sulis

1 Ladàminis 2011
Image
ndi-chistionaus-impari6.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 1 de su mesi de ledàminis – Atopu nou po “Ndi chistionaus impari”, sa fentana noa de “IlMinuto” chi chistionat de sa língua sarda e de sa política linguística. Custa cida sa redatzioni at intervistau a Carlo Sulis, furriadori de is líteras de Antoni Gramsci de s'italianu a su sardu e sustenidori de s'idea ca s'arrichesa de sa língua de s'Ísula siant su tantis variantis suas "bidda po bidda, bixinau po bixinau".


Carlo Sulis furriadori de Gramsci in sardu: est unu impìnniu mannu e una bella responsabilidadi. Si contat cust'istória? Comenti est nàscia sa bidea de furriai is Cuadernus in língua sarda?


Naraus luegus ca deu apu furriau in sardu campidanesu scéti is 36 lìteras ki Gramsci at iscritu a sa mama. Apu bìviu 20 annus in Abas, sa bidda eundi Gramsci est nàsciu, e apu sempri bisau de dd'intendi kistionai su sardu mramiddesu. E, cun s'umilesa prus manna, apu tradùsiu is lìteras suas. Custu traballu dd'eus portai in is iscolas e si seus acataus ca is piciocus olint intendi kistionai de Gramsci, dd'òlinti connosci e ndi òlinti discuti.


Ita ndi pentzat de s’impreu de una fueddada scéti comenti “língua de s’ísula”? Est profetosa comenti cosa? E si s'arrespusta est eja, poita?


Pretendi de kistionai una sola varianti est a bocì sa lìngua nosta. S'arrikesa sua funt is milli variantis ki fàinti connosci bidda po bidda, bixinau po bixinau. Una varianti ùnica iat a podi andai beni po is ufìcius pùblicus ma non po su pòpulu.


In annus meda de impìnniu po sa lìngua sarda at agatau strobus?


Apu sempri scritu e tradùsiu po mei etotu e po is piciocus de is iscolas e pagu mi nd'incuru de su ki pòdinti nai is "concas mannas" ki pretèndinti de stiddiai sabiori.


Po Carlo Sulis cali iat a depi essi sa política de impitai po su sardu?


Sa lìngua sarda est in is manus de is òlitus personàgius polìticus ki faint e scòncianta coment'òlinti. Ma ki sighint a si scaresci de is giòvunus sa lìngua sarda si morit in pagus annus.


Progetus e propostas po su tempus benidori?


Progetus nd'anti fatu e ndi funti fadendi po fintzas tropus e mi parit ca su pagu dinai distinau a sa lìngua sarda si spàciada pròpiu in cussa funtana ken' 'e fundu. Ki is sàbius ki si funti postus meris de sa lìngua sarda arrennescessinti a essi ùmilis e a intendi su pòpulu puru, fortzis calincuna cosa de bonu iant a podi fai.© RIPRODUZIONE RISERVATA