Universidadi: bandu afitu-domu po is istudiantis chi s'agatant a foras de sa Sardigna. Dimandas intru su 6 de su mesi de fiàrgiu

3 Fiàrgiu 2012
Image
bando-300x180.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 3 de su mesi de fiàrgiu - Est stétiu publicau su bandu regionali 2011/2012 po assignai is cuntributus afitu-domu a is istudiantis sardus chi istudiant in is ateneus chi s'agatant a foras de sa Sardigna. Po s'agiudu a isistudiantis ddoi funt 320.778,70 eurus: su cuntributu no at a podi essi prus mannu de 2.500 eurus a personi.Is dimandas e is documentus po pigai parti a su bandu ant a depi essi donaus a manu o imbiadas atressu de racumandada A/R a s'Ofítziu prísia de s'assessorau regionali de sa Pública istrutzioni, in Casteddu, intru lúnis 6 de su mesi de fiàrgiu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA