Milla scientis chentza de "paga". Cgil: "Sa Regioni ndi liat is pagamentus po mori de su 'Patto di stabilità'"

18 Ladàminis 2012
Image
senza-stipendio-270x300.jpg

(IlMinuto) - Casteddu, 18 de su mesi de ledàminis - Milla giòvanus e prus pigaus de su mesi de argiolas a fai traballus de públicu profetu e de importu sotziali agoa de unu bandu prevìdiu de su Pranu istraordinàriu regionali po su traballu no ant a arriciri is "pagas"" (400 eurus a su mesi), liadas de su mesi de cabudanni po mori de su "Patto di stabilità". Est cantu denuntziat cun d-unu comunicau de imprenta sa Cgil sarda. "Comenti est possíbili - pedit su sindacau a sa Giunta Cappellacci - programai mesuras aici chentza de asseguai agoa is risorsas netzessàrias? Si fueddat de 5 milionis e 800 milla eurus destinaus, a cantu narat unu primu bandu, a 979 disimperaus chi funt stétius insertaus in entis moralis, assótzius e onlus, comenti scientis impegnaus po binti oras a sa cida po un'annu, cun d-una paga de 400 eurus a su mesi". "Est craru - pretzisat sa nota de imprenta - ca is avincus de su 'Patto di stabilità' depint essi afrincaus, comenti eus pediu prus de una borta, ma est ateretantu làdinu ca sa Regioni iat a depi fai 'scelte programmatiche' po impediri de ferri própriu a is giòvanus disimperaus. Est foras de contu chi a essi blocaus siat própriu su dinai de su Pranu po su Traballu".


Fotografia de Jaja Lobster. Pigada de Flickr


© RIPRODUZIONE RISERVATA