Atopus: oi in Tàtari un'atóbiu cun Emergency

30 Onniasantu 2012
Image
emergency-sassari-300x111.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mesi de totussantus - At essi su Saloni Mastino de sa Càmara de su Traballu Cgil in arruga Rockfeller in Tàtari a aghilliri a is 17.00 de oi s'atóbiu públicu e de acasàgiu po is volonteris e is sustenidoris nous de s'assótziu Emergency Tàtari, grupu ativu de su 2001 in sa tzitadi turritana e in sa provìntzia totu. S'atopu - acrarant is aprontadoris - "est destinau a totus is personis chi bolint pigai parti a is fainas de voluntariau de su grupu siat comenti simplis sustenidoris siat comenti militantis". Unu merì innoia s'at a acrarai su "Programa Itàlia", unu traballu nou chi previdit "poliambulatorius obertus in Palermo e Marghera po assegurai assistu sanitàriu a gratis a is furesteris, cun o chentza de permissu de tratenimentu, e a totus is chi ndi tenint abisóngiu, e duus ambulatórius mòbilis chi dongant assistu sanitàriu aundi serbit". In s'atóbiu su grupu tataresu de Emergency at a presentai puru su programa asuba de is propostas po su territóriu . Po acrarai su progetu "Sa Sardigna po Bangui" chi s'est isboddiendi galu, imbecis ant essi proietaus filmaus e powerpoint. Su dinai arregortu de is grupus territorialis sardus de Emergency - pretzisant is membrus de su grupu - "at essi destinau po agiudai a s'atividadi de su Tzentru pediàtricu de Bangui in Sudan". Po pigai prus iscedas iscriri a s'indiritzu e-mail: emergencysassari@yahoo.it o telefonai a is númerus: 339 3212345 (Rita); 349 1400283 (Ilaria); 328 8346662 (Giovanni).© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags