Arresistèntzia: po unu benidori prus mellus!

17 Mese de idas 2013


(IlMinuto) - Casteddu, 17 de su mesi de paschixedda - Boleus arrexonai cun totu is giòvunus sardus, e mescamernti cun is scientis ca in custas diris funti insurdendi cun sa prupaganda colunialista amostendidhis una bella bisura de s’esercitu itallianu, po dhis fàiri biri che una cosa praxili s’arruolu che a sordaus.


Pentzaus ca totu custa pitzeistrudura, pruschetotu aunionista ca militarista tout court, siat cudha de fàiri brintai is sardus in duna arrealidadi allena de sa nosta.


E s'arrealidadi sarda est cudha de una sotziedadi innui sa mellus parti de is piciocus lassant is stùdius po scedhai, e sceti po is prus scofaus, trabballus precàrius e malus, su sperdimentu scolàstigu in tra mesu de is piciocus de 18 e 24 annus est de su 25%.


In mesu de is sardus in su tretu de is 24 e 35 annus nc'est sa prus bàscia percentualli, aintru de totu su Stadu itallianu, de ocupaus in trabballus intelletualis, scientìfigus e a manna spetzializatzioni, su 6,3 %; petantis funti casi duas bortas de prus, su 11,9%, is giòvunus ca funti trabballendu in professionis no cualifigadas.


Sa natzioni cosa nosta s'agatat a su 250° tretu, apitzus de 262 natzionis, po sa poxentualli de laureaus in is arregionis oropeas; una perra de sa fortza de trabballu no bàrigat sa licèntzia mèdia. Is dipromaus sardus funti unu sugetu sotziali dèbbili meda, unu cuàturu de issus est imperau in trabballus a cualifigatzioni bàscia, su 24,2%.Po acabbai, funti chentza de duda peruna is tantis chi si lompint de su fronti de sa disocupatzioni de is giòvunus, de su disterru e de s'unibersidadi. Su tanti de disocupatzioni de is giòvunus est su prus in artu de su Stadu, e prus de sa mellus parti de is arregionis oropeas, est su 47,3% segundu sa CNA.


In sa sighia de is 60 unibersidadis stadalis, cudhas sarda si collocant in su tretu 47°, sa de Tàtari, e in su de 49° sa de Castedhu, segundu su giorronnali su "Soli24oras". In su 2010, funti 6.600 is sardus in tra mesu de is 18 e 34 annus ca funti disterraus, segundu unu report Svimez, petantis in su 2012 funti 3.400 is sardus chi funti disterraus, paris a casi su 3% de is sardus chi bivint foras de s'ìnsula, segundu s'Aire.


Ainnantis a totu custu disacatu s'arrespusta de s'Itàllia est sèmpiri sa matessi de 150 annus a oi, sighiri a s'isfrutai, chi oi est torrau cun su turismu de spreculamentu schetu, cun is piciocus nostus custrintus a trabballai in cunditzionis dìnnias de scraus, cun dunu sistema industriali scallau ca srebit sceti a is mulitnatzionalis, e is trabballadoris alloriaus in is fainas de custas etotu, s'esercitu e is sordaus de sa giustissia a protetzioni de su status quo.


In Itàllia, sceti unu pagu de prus de su 1% de is ocupaus est imperau in is fortzas armadas, in Sardìnnia lompeus fintzas a su 3,7% in su tretu de 15-24 annus e a su 4% in su tretu de 25 e 34 annus. In sa nosta ìnsula nc'est su tanti prus mannu de presìdius de is fortzas de sa giustissia arrespetu de su tanti de is cumunus, 337 a fronti de 378 bidhas cumunalis.


Pighendi in cunsideru sa strudura ecunòmiga de sa terra nosta custrinta che una colùnia, podeus narri ca seus aintru de un arròlliu vitziosu: a una banda teneus unu sistema de educatzioni mèdiu, a s'àtera banda nc'est una sotziedadi chi no scidi ita si ndi fàiri de personis instruias meda. Aici s'amancat dònnia insillu a melliorai s'instrutzioni, e aici sa vida de totu is sardus, in chini no tenit in sentidu de cambiai is cunditzionis de su pòpulu nostu. A chini pertocat a torrai agoa de cust'arruga chi no a nosu giòvunus?


No boleus torrai gràtzias a is Fortzas Armada Itallianas, no s'interessat s'unidadi natzionali italliana. No teneus abbisòngiu de sordaus. Boleus unu benidori prus mellus de custu: deretu a su stùdiu, imbistimentus in s'instrutzioni, in sa circa scientìfiga e tennìga, boleus unu prus mannu incarreramentu scientìfigu po sa scola nosta;


Boleus bogai de sa scola s'indotrinadura a sordau e sciovinista, in abetu de ndi dhu sderrexinai de sa natzioni nosta po ndi pesai una scola cun fundatzionis in su pensai crìtigu, contras a sa curtura de s'ubbidièntzia.


Boleus un'ecunumia e una sotziedadi a su tanti de is disìgius e cumpetèntzias nostas, no boleus prus su disterru, no boleus prus èssiri arricataus sotzialmenti.


In dunu fuedhu sceti boleus sa soberania.


Fundai sa scola e s'unibersdidadi sarda.


Truncai is cadenas de sa dipendèntzia e de s'opressioni.


Scida Giovunus Indipendentistas


Tradusidura  de francudefabiis
© RIPRODUZIONE RISERVATA