Is nòminis de is cuàturu Cundaxis

17 Martzu 2014

1-Santa Maria de Monarcantu, Bonàlcado


2-Santa Crara de Aristanis


3-Cundaxi cabrevadu de su cumbentu de santu Martjnj de Aristanis


4-Condaghe de santu Petru de Silki


Totu est cumentzau candu un'amiga de una amiga de mei, ca fiat prìngia, m’iat pregontau calancunu nòmini sardu po su fillu o sa filla chi depiat nàsciri. Deu nci apu pentzau unu pagu e prus de cudhus dexis nòminis: Efis, Baìngiu, Gonare, Tènneru, Antine, Bonària, Costantinu, no mi ndi fiant bènnius àterus a menti. Intzaras mi seu lìgiu su trabballu de M. Virdis e nd’apu bogau custus nòminis, ma fiant giai passaus prus de ses annus e su fillu imoi fiat giai mannu meda, e masconi, e dh’iat tzerriau SrabadoriIn custa tàula o sighia de nòminis, chi in cussus tempus podiant fintzas a fàiri de sangunaus, ci ndi funt prus de setixentus, calancunu de custus funt sceti che a barianti gràfiga de su matessi nòmini, allabai cumenti amostu.


Arzoccu, Arzocco, Arzoqo, Arzoco


Barusone, Barasone, Parusone, Uarusone, Barusoni


Binkenthi, Bissenti, Vinkenthu, Bigenzu


Constantine, Gostantine, Constantino, Gosantine, Gosantinu, Guantine, Coantine, Guantinu, Gantine, Gontine, Gantini, Bantine, Antine:


Kipriane, Kypriane, Kiprianu


Dominica, Dominige, Dominike, Dominigui


Franku e Francu


Galle, Gallu


Gavine, Gabini, Gavini, Gaini


Girusale e Jerusale


Gunnare, Gonnari, Gunnari, Gunari


Ithocor, Irzoccor, Izocor


Larenzu, Labrentu, Laurentiu, Laurenzu


Mariane, Mariani, Marianu


Lucia, Lugia, Lukia, Lughia


Lussuria, Luxuria, Luxuri


Matheu, Mazeu, Maceu


Migale, Migali, Miale


Nigola, Nigolla


Nicolau


Nuracke, Nurake


Orzoco, Orzocor


Presnage, Presnake, Presnaki, Presagi


Porkina, Porkinu


Porkellu, Porcella


Pulla, Pulli


Pullikina


Sadurre, Saturru, Saturre, Sadurru


Sarakina, Saragina, Sarigina, Sarakinu, Saraginu


Serighe, Serigi, Serige, Serghi, Sergi, Sèrgiu


Therchis, Terkis e Zerkis


Torbenu, Torbine, Torbini, Torbeni


Trogodori, Trogodore, Trogotori, Troodori, Trodori, Troori


Apu scioberau custa pariga de nòminis po si fàiri in antècipu una bidea de ita eis agatai chi dhus ligeis totu. Custus nòminis funt stètius bogaus de su Cundaxi de sa crèsia e su guventu de santa Maria de Monarcantu o Vonarcantu o Bonarcantu, nòmini chi benit de unu fuedhu aregu “Panàrkantos” e chi bolit narri: “Purissima” in itallianu e “Ìnnida” in sardu, crèsia fraigada in sa bidha de Bonàlcadu in su de doxi sègulu.


Su tanti de is nòminis de is cuàturu Cundaxis


funti in totu prus de duamilla nòminis.


Primu Cundaxi. Sa pubrigatzioni de aundi apu pigau totu est cussa de su Condaxi de sa crèsia e su guventu de santa Maria de Monarcantu o Vonarcantu o Bonarcantu, de su prof. de s’Universidadi de Lìteras e Filosufia de Castedhu Maurìtziu Virdis, prentada po is editzionis de S’Alvure de Aristanis in su 1982, ma est bessia un'editzioni prus agiorronnada po contu de sa Cuec de Castedhu. Funti casi 600 nòminis.


Su de duus Cundaxi. Innoi e imoi sodigaus sa sighia de is tàulas de is nòminis sardus cun custa aciunta de prus de cuatùruxentus nòminis, ma custa borta imparis a is sangunaus. Totu custus bogaus de su trabballu de P. Maninchedha, su Cundaxi de santa Crara, munistèriu de Aristanis, de su XV–XVI sègulus, Editzionis S’Àlvure, Aristanis, Martzu 1987; eus aciuntu a sa tàula chi nc’est in su lìbburu e in is ùrtimas pàginis, assentedidhus cun sinnu /*/ is nòminis cun prus bariedadis gràfigas. Funti casi 500 nòminis.


Su de tres Cundaxi. Custu trabballu est su Cundaxi cabrevadu de su cumbentu de santu Martjnj de Aristanis cuncodrau de P. Serra, Centru Stùdius Filulògigus Sardus, Editzionis CUEC, Castedhu, Idas 2006. Funti pagu prus de 400 nòminis.


Su de cuàturu Cundaxi. Cust’ùrtimu trabballu su Condaghe de santu Petru de Silki est stètiu cuncodrau de Antoni Sata, libbureria Dessì Editrixi, Otieri, Arbili 1982. Funti casi 800 nòminis.


Cundaxis


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags