Bauladu. Ogghj cumencia la VI stasgioni di "Addananzi a la Ciminea"

13 Martzu 2015
Image
bauladu-212x300.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 13 malzu – Cumencia ogghj a Bauladu la VI stasgioni di Addananzi la Ciminea, Fèstival Letterariu Diffusu. L'eventu illa comunitai aristanesa prìvvedi tre ciurrati ricchi d'abbòi culturali spalti tra setti lochi prinzipali di la cittài - da chinci lu 'essu "diffusu" di lu Féstival - cu l'affìccu di fa cunniscì e avvalurà Bauladu (e no so solu) tra storia, bandiu scientificu, contu, alti e 'riccàttu bonu. L'olganizazioni di lu Fèstival (ch'harà com'e 'stragni, in mez' a l'alti, Giulio Angioni, Bainzu Piliu, Piergiorgio Odifreddi, Cristiana Collu, Nereide Rudas e li cantautori Nicolò Carnesi e Dente) veni appruntata da la Cunsulta Cioani di Bauladu. Si cumencia ogghj, a li cincu di sirintina, und'e Domu Carta-Erdas: Sedotti e acculturati. Un omaggio al pensiero di Placido Cherchi, cun Giulio Angioni, Alessandro Fonti, Roberto Carta e Franciscu Pala. Si chjùdi duminica, a li sei di sirintina, und'e Domu Zoccheddu-Erdas: Viaggio invisibile. Odissea visionaria. Migrazioni e lavoro in Sardegna, cun Centro C.A.P.R.A. e Teatro Zemrude


L.P.
© RIPRODUZIONE RISERVATA