Tèmpiu Pausania. Aspittendi li manutinzioni, disaccelti illu silviziu ìdricu a Pasca

8 Arbili 2015
Image
disservizi.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 8 abbrili – É priiduta e avviltuta cun tempu illi dì passati da Abbanoa la riduzioni di prissioni ill'irrezza idrica da luni chi veni, la dì 13, a chiss'infattu, la dì 20 d'abbrili. Lu muttiu so li trabaddi pa manutinzioni prugrammati innantu a l'impiantu di limpiatura di l'ea di Pattada. Abbanoa ha rassiguratu chi no vi doaria esse mancanzìa d'ea, grazi'a la rigulazioni di l'impianti di sulleu e accuidotti. Ma lu chi è suzzessu in Tempio Pausania illi ciurrati di Pasca e Luni di Pasca non era siguramenti previdutu.


Da 'ennari finz' arimani a notti, l'ea è mancata in divessi cussogghj di la cittài; sabbatu e duminica palticularmenti si so auti li dissilvizi più manni. Uffizialmenti li muttii so sempri li matessi: guasti impruvvisi, e chista 'olta puru più d'unu in altettanti lochi di lu paesi. Si è veru come è veru chi l'imprevistu po sempri cumbinà e lu Gestori Unicu no lu po' previdì, è altettantu 'eru chi chisti so sempri più frecuenti in infrastrutturi idrichi bistrasciati e un'organizzazioni di l'irrezza inetta, cu la magghjuria di l'ea chi si paldi in ghjriolu pa la Saldigna cun dissilvizi e sprechi chi crescini di mesi in mesi.


Pa la chita chi veni, paricchji in Tèmpiu si dummandani si v'è d'aspittassi più disaccelti di cantu Abbanoa no n'agghja priidutu e, a occhji puru all'annu e mezu passatu, si la situazioni sarà avveru suttu cuntrollu.


L.P.


© RIPRODUZIONE RISERVATA