Coronavirus: a Sueddi is lìburus tzocant a s'enna de is tzitadinus

Un'idea culturali chi betit sa biblioteca a domu de is sueddesus
22 Arbili 2020
La biblioteca a casa tua

S'Assessorau a is Serbìtzius sotzialis e culturalis de su comunu de Sueddi at detzìdiu de ativai su serbìtziu po imprestai is lìburus de sa biblioteca e de ddus fai arribai inderitura a domu.

Su serbìtziu est stètiu ativau oi, 22 de su mesi de arbili. S'imprèstidu funtzionat aici: tocat a intrai in su giassu www.librami.it; a pustis tocat a si iscriri in su giassu; pediri su lìburu chi si bollit; candu s'agatat su tìtulu si podit dimandai de ddu fai arribai a domu telefonendi a su nùmeru 070.988266 o imbiendi una mail a bibliotecasuelli@gmail.com. Duncas, si podit determinai sa diri de ddu fai lompi a domu. Duncas, candu arribat su lìburu, po ddu podi pigai tocat a si ponni sa mascheredda e is guantus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA