Torrant a obèrriri is salas po lìgiri de s'Universidadi de Casteddu

Po podi intrai in is bibliotècas at essi netzessàriu pigai apuntamentu primu
29 Làmpadas 2020
sba

Su 30 de su mesi de làmpadas 2020 ant a torrai a oberriri is salas po lìgiri in is bibliotecas de su SBA - “Sistema Bibliotecario dell'Ateneo” de s'Universidadi de is Istùdius de Casteddu.

Po podi intrai, perou, at a tocai pigai apuntamentu primu. Po ddu fai si depint sighiri passu passu totu is arrègulas chi funt stètias publicadas in su giassu de su SBA.

A pustis at essi netzessàriu abetai una cunfirma chi at a arribai cun nd'una mail.

Po podi intrai in is bibliotècas si depit tenni sa mascheredda e unu documentu de arreconnoscimentu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags