"Sistema Bibliotecario de Monte Claro": comunicatzionis po s'imprestidu

Est obertu totu sa diri e totu su noti s'imprestidu de ebook, film, mùsica e meda àteru
1 Argiolas 2020
film

Su "Sistema Bibliotecario de Monte Claro" cun nd'una nota de imprenta fait isciri a totus is iscritus cosa sua ca est possìbili pigai a imprèstidu ebook, film, audiu-lìburus e mùsica. Po ddu fai tocat a isseberai su documentu chi serbit aintru de s'Opac BiblioSar.

Su serbìtziu est ativu dògnia diri po 24 oras e est totu a gratis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags