Su CTM ativat su serbìtziu "Navetta Mercato Cuore"

Funt medas is novidadis presentadas de is Assessoris comunalis Sorgia e Mereu e de su Diretori de sa Confesercenti Casteddu
31 Argiolas 2020
navetta cuore ctm

Cumentzendi de su 1 de austu 2020 e po totu su mesi su CTM at a ativai su serbìtziu "Navetta Mercato Cuore". Mudat, difatis, sa diri de s'atòbiu in su mercau e su domìnigu lassat su postu a su sàbudu. S'oràriu fissau po su mercau est a merì, de il 19.00 a is 00.15, e s'ùrtimu postali at a partiri de su mercau "Cuore" e totu.

Is Assessoris Sorgia e Mereu de su comunu de Casteddu ant presentau su serbìtziu impari a su Diretori Provintziali de sa Confesercenti Casteddu. In tempus de coronavirus, difatis, si depint aprontai puru is momentus de shopping de is tzitadinus e de is turistas. Su mercau de su sàbudu at a tenni calencuna novidadi puru. Su street food est tra custas.

Su CTM arregodat ca po podi pigai su postali tocat a s ponni sa mascaredda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags