Su vademecum in sardu pro chie portat su pacemaker: unu progetu pro s'ispidale de Santu Èngiu

S'idea est de su diretore de su repartu de Cardiologia Gianfranco Delogu
12 Ladàminis 2020
vademecum Cardiologia Santu Engiu

Sos Ufìtzios de sa Limba Sarda de sa Planàrgia e de su Montiferru ant realizadu unu traballu importante pro su repartu de Cardiologia de s'ispidale "Nostra Signora de Bonària" de Santu Èngiu.

Est unu vademecum chi ispiegat in manera fàtzile totu su chi devent ischire sos chi ant tentu impiantadu unu pacemaker: atividades chi si podent fàghere, terapias, tratamentos mèdicos cunsentidos e àteras informatziones ùtiles.

S'idea rivolutzionària de su diretore de su repartu de Cardiologia Gianfranco Delogu est chi, bidu chi su prus de sos malàidos sunt gente manna abituada a faeddare in sardu, a lis dare sas informatziones in limba issoro est a fàghere unu servìtziu in prus chi acùrtziat sa meighina a sos malàidos e la faghet prus "umana".

Unu progetu importante e chie cheret iscarrigare su Vademecum podet incarcare in custu link.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags