Torrat ativu su serbìtziu de is consultòrius familiaris de sa ASSL de Casteddu

Garantiu su respetu de is mesuras anti-covid
7 Ladàminis 2020
consultorius

Sa ASSL de Casteddu at torrau a ativai su serbitziu de is consultòrius familiaris. S'apuntamentu si pigat po telefunu, e a pustis est possibili andai a sa bìsita a solus. Scèti is personis chi no tenint asumancu 18 annus o cussus chi tenint calincuna disabilidadi ant a podi essi acumpangiaus.

A chini depit fai sa bìsita at essi primu mesurada sa callentura. Po intrai totus ant depi ponni sa mascheredda e ant depi impreai su produtu po igienizai is manus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags