Apretu coronavirus: su comunu de Marrubiu agiudat is istudiantis cosa sua

Is pichiocheddus marrubiesus ant a podi fai dimanda po pediri una sim cun 60 giga a su mesi
17 Onniasantu 2020
sim comodatu marrubiu

A pustis de s'atu n. 155 de su 5 de su mesi de onniasantu de su 2020, s'amministratzioni comunali de Marrubiu at deliberau de intervenni po donai una manu de agiudu a is istudiantis chi funt iscritus in is iscolas superioris e bivint in su territòriu de su comunu. Difatis, su comunu etotu at a donai sa possibilidadi a is pichiocheddus marrubiesus de pediri una sim cun 60 giga a su mesi in comodatu.

In tempu de apretu coronavirus custu serbìtziu at a serbiri po donai sa possibilidadi a totus de sighiri is letzionis online de sa DDI.

Sa dimanda po custu serbìtziu si podit presentai fintzas a su 23 de su mesi de onniasantu chi at a benni.

Po scedas e po scarrigai su modellu de sa dimanda si podit incracai innoi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA