Kibelis, s'eticheta sustenìbili po is pintzus de domu

Dògnia cosa est fata cun matèrias primàrgias de recuperu
31 Gennàrgiu 2021
terra

Terra - Su nòmini suu est Kibelis, est un'eticheta chi carateritzat unus cantu pinzus chi podint serbiri in domu e nascit de un'idea de duus piciocus, Omar Delfo Mascia e Mattia Pinna, duus giòvunus chi tenint tìtulus de istùdiu difarentis e ant fatu caminus diversus in sa vida insoru.

Sa domu de Kibelis s'agatat in Assèmini, ma s'isceberu de pòniri in pei unu progetu in Sardigna est arribau a pustis de imparus meda.

Omar, difatis, at istudiau Ingennieria e Design in Milanu e at traballau po un'azienda famada meda in continenti. Mattia, imbecis, s'est laureau in Trade Marketing in Parma e at acabbau is istùdius cosa sua in Kobe, in Giaponi. Totinduna s'unu e s'àteru ant lassau totu e funt andaus a fai is volonteris: Omar in Thailandia e Mattia in Guatemala. Un'esperièntzia, custa, chi at mudau sa vida e sa manera de biri is cosas de custus giòvunus.

terraA ùrtimu est arribbau su determinu de torrai in Sardigna e de fai impari unu progetu innoi. Aici est nàscia Kibelis. Su nòmini est s'acopiada de su fueddu Cibelis, chi inditat sa Magna Mater de sa Tziviltadi Romana, divinidadi de sa natura, e su fueddu Ki, chi in giaponesu olit nai mata ma po finas ispìritu.

Su disignu de su marcu ammostat s'acapiòngiu cun sa natura e difatis sa sustenibilidadi, sa defensa de s'ambienti e s'atentzioni po is bisòngius de s'òmini funt is fundamentus de su progetu de Omar e Mattia.

Totus is pinzus cun marcu Kibelis funt creaus cun matèrias primàrgias chi no impestant su logu. Po ddus fai is piciocus impreant allumìniu, ortigu, paperi, cartoni, juta, linna de frassu. Sighendi un'etica de arrespetu po sa natura, custas matèrias primàrgias funt sèmpiri de recuperu. Kibelis donat aici una vida noa a cosas chi ant tentu àterus ofìtzius. Un'esèmpiu est rapresentau de is fustixeddus de su gelau chi si mudant in aguglias de arrelògius de ortigu chi s'apicant in su muru. Funt is arrelògius “Eora”, chi tenint arta sa bandera de su “Made in Italy”, unu de is valoris chi, impari a sa sustenibilidadi, sighint a mòviri su progetu Kibelis.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags