Is domixeddas de s'àcua de Aristanis: unu progetu po sa sustenibilidadi

S'impreu de is domus asullas permitit de risparmiai prus de milli butìllias de plàstica in 24 oras
7 Maju 2021
terra

Terra - Ddas iat fatas pòniri sa Giunta comunali de su sìndigu Tendas in 2015. Seus fueddendi de is domixeddas de s'àcua chi s'agatant in Aristanis. Cuatru in totu, custas domus s'agatant in 4 areas pùbbricas de sa citadi: una in s'ingruxeri intre s'arburada Repubblica e s'arruga Carpaccio; una a faci de sa crèsia de Santu Pàulu; una intre pratza Torrente e arruga Carbonia; s'ùrtima, infinis, est in Silì, in arruga Paolo VI, acanta de sa pratza dedicada a is chi funt mortus cumbatendi in gherra.

Ma ita faint custas domixeddas? Simpli: permitint a is tzitadinus aristanesus de ndi pigai s'àcua ispendendi pagu e nudda. Difatis, dògnia litru de àcua costat 4 centèsimus po is chi isceberant de pagai carrighendi un'ischeda dedicada, o 5 centèsimus po is chi bolint pagai cun is munedas.

domus ed s'àcuaBisòngiat a pretzisai ca custu est unu progetu de interessu mannu po sa comunidadi de Aristanis, prusatotu si pentzaus a cummenti est capassu de fai atzionis profetosas po s'amparu de s'ambienti. Is cuatru domixeddas asullas, difatis, permitint de amenguai su consumu de plàstica e duncas funt unu un'esèmpiu bellu de sustenibilidadi ambientali.

Ma calis funt is nùmerus de custu progetu? Ddus podeus lìgiri aintru de su giassu de su Comunu de Aristanis etotu: is cuatru domus de s'àcua funt ativas dògnia diri po 13 oras, est a nai de is 6.00 de mengianu e is 23.00; dògnia domixedda asulla podit giai finas a milli-cincuxentus litrus de àcua dògnia diri. S'impreu de is domus permitit de risparmiai prus de milli butìllias de plàstica in 24 oras; custas in nd'unu annu funt trexentus-sessantacincu-milla, est a nai ca sa produtzioni de refudus de plàstica est calada de catodiximilla-sexentus chilus a s'annu.

Cali s'isperu po su benidori? Su de sighiri a fai crèsciri custu caminu ammellorendi ancora is nùmerus cosa sua. Iat èssiri profetosu po totu sa Terra.

A.C.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags