MediterranEU: unu progetu de sustenibilidadi dedicau a is giòvunus

Unu caminu internatzionali e unu territoriali po mudai su benidori
18 Làmpadas 2021
terra

Terra - MediterranEU nascit cun sa punna de donai a is giòvanus is cumpetèntzias netzessàrias a fài nàsciri initziativas sustenìbilis cuncretas. Ma ita est MediterranEU? Est unu progetu chi s'isvilupat in duas filadas: un'internatzionali e s'àtera territoriali.

Nàsciu de un'idea de s'assòtziu aligheresu Rumundu, su progetu at biu sa luxi po contribbuiri a formai una classi dirigenti territoriali noa, chi refudit sa corrutzioni e sa gherra e chi tengat is fortzas e is cumpetèntzias giustas po torrai a assentai progetus cuncretus. Seus fueddendi de progetus chi funt netzessàrius po sa sorti de su Mediterràneu e po unu benidori bellu e de sustenibilidadi econòmica.

remunduComenti eus giai nau, MediterranEU si sbòddiat in nd'unu caminu de imparu internatzionali e in nd'unu caminu de imparu territoriali. Su primu, est nai su caminu de imparu internatzionali, est indiritzau a 12 giòvanus chi lompint de logus fertus de sa gherra: Israeli cun sa Palestina, su Mali, sa Nigeria, sa Serbia cun su Kosovo, s'Azerbaigian cun s'Armenia, sa Colombia, sa Russia cun sa Cecenia. A pustis de ai bìviu impari aintru de s'istudentau internatzionali de s'assòtziu "Rondine Cittadella della Pace", de ai imparau totus is cumpetèntzias netzessàrias a pònniri in òpera unu progetu chi tengat efetus internatzionalis, su grupu de giòvanus afrontat unu caminu de ispetzializatzioni in sa Rumundu Academy. Custu caminu tenit s'iscopu de favorèssiri progetus capassus de si fai intèndiri cummenti aintru de is Istadus fertus de sa gherra. Fadendi diaici s'incaminat una mudada sotziali, econòmica e polìtica in su Mediterràneu.

Su segundu caminu, est a nai su chi pertocat sa sustenibilidadi de su territòriu, est dedicau a 30 giòvanus fillus de Sardigna chi tenint un'edadi intre is 16 e is 19 annus. Tuchendi de un'ànalisi de su cuntestu, po tres mesis is giòvanus si depint impignai a pentzai a modellus nous de acrescimentu territoriali. Ddu depint fai fueddendi cun nd'una classi dirigenti chi ddus iscipat ascurtai e chi ndi cumprendat is bisòngius. Is grupus de traballu s'ant a interessai de argumentus cummenti su de sa pràstica, su de s'àcua, su de su turismu, su de sa vida a manera sustenìbili e su de su mandiari chilòmitru zeru.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags