Sustenibilidadi: Casteddu intre is tzitadis cun “performance green” de interessu

Su resurtu de su report fatu de “Legambiente” cun s'agiudu de “Ambiente Italia” e “Il Sole 24 Ore”
19 Onniasantu 2021
terra

Terra Casteddu s'agatat in su de 16 postus aintru de sa classìfica de is 20 cabu-de-logus italianus chi tenint is mellus “performance green” (est a nai birdis ndr.). Unu traguardu bellu meda po sa tzitadi. Casteddu, difatis, at fatu unu passu ainnantis brinchendi de 16 positzionis. In is classificas passadas s'agatàt difatis in sa de 32 positzionis.

Custus funt is nùmerus chi ndi bessit a pillu de “Ecosistema Urbano 2020”, su report produidu ocannu puru de “Legambiente” cun s'agiudu de “Ambiente Italia” e “Il Sole 24 Ore”. Is datus regortus funt su resurtu de sa verìfica de 18 paràmetrus divìdius in cincu categorias mannas: àera, àcua, àliga, mobilidadi e ambienti.

A intzentivai sa “performance green” casteddaja funt istetius: sa regorta diferetziada, is trasportus e is atzionis in faori de su birdi tzitadinu.

castedduPo cantu pertocat sa regorta diferetziada si registrat unu minimòngiu in sa produtzioni de aliga de 459 chilogramus po dògnia abitanti. De dògnia manera, Casteddu podit fai ancora mellus. A ddu nai est s'Assessori a s'Innovatzioni tecnologica, Ambienti e Polìticas de su mari Alessandro Guarraciano.

In matèria de mobilidadi, podeus nai ca custa rapresentat su 25 po centu de s'inditzi, ca est dìsighia de àera e àlliga cun su 20 po centu, mentras àcua e ambienti urbanu funt a su 15 po centu e energia a su 5 po centu.

In matèria de trasportu pùblicu Casteddu est a su de duus postu infatu (in su primu s'agatat Triesti). Custu datu olit nai ca sa genti impitat is postalis est cust'impreu est andendi beni meda.

Infinis, po cantu pertocat su birdi urbanu, Casteddu tenit 56,2 metrus cuadrus de birdi po dògnia abitanti. Ma est ancora pagu. Su sìndigu Paolo Truzzu at difatis pretzisau ca po fai Casteddu sèmpiri prus bella su Comunu tenit sa boluntadi de sighiri a investiri in su birdi tzitadinu. Duncas, po sa tzìtadi custa no est una lòmpida, ma prus a prestu est una tucada.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags