Unu reconnoschimentu de importu pro sa coghina locale de Gèsicu

Tres màndigos cun crocas sunt intrados in sa lista de sos PAT
4 Gennàrgiu 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Gèsigu est unu tzentru famadu pro èssere unu bidditzolu in ue s'agatant 7 crèsias e peri pro èssere sa bidda de su “Sitzigorru”. Difatis, custa comuna de sa regione ispantosa de sa Trexenta est unu tzentru nodidu pro sa cantidade manna de crocas chi si podent agatare in su territòriu suu e chi ant fatu nàschere unos cantos pratos chi sunt intrados in sa traditzione de sa coghina locale.

Est dae batorghentos annos ca sa comunidade de custa bidda trexentesa rennovat su donu chi in atòngiu faghet a unu santu, Sant'Amadu Pìscamu, chi in su territòriu gesighesu at una crèsia puru. Ma tocat a sutalineare ca est de su 1993, est a nàrrere de trinta annos pagu prus o mancu, ca pro sa festa dedicada a sant'Amadu sos gesighesos ammàniant una sagra famada in totu sa Sardigna: est sa sagra de su “Sitzigorru”. In sa de tres cidas de su mese de santugaine, difatis, sa capitale sarda de sos crocas acasagiat gente chi lompet de onni parte dae s'ìsula e lis oferrit sos màndigos de sa traditzione gesighesa: sunt totus màndigos fatos cun sas crocas, pratos chi in die de oe ant otentu unu reconnoschimentu de importu mannu in su campu de s'agrualimentare.

in sa mesaMa de ite semus faeddande? Pro èssere pretzisos, a primu devimus nàrrere ca su “Sitzigorru” rapresentat petzi unu tra sos medas produtos PAT (Produtos Agroalimentares Traditzionales) de s'ìsula nostra. Ma non est totu, pro ite dae una deghina de dies, s'Agenzia Laore de sa Regione Autònoma de Sardigna at cunferidu a Gèsicu un'àteru reconnoschimentu importante meda. Est su reconnoschimentu otentu dae tres pratos de sa coghina locale gesighesa, pratos chi sunt intrados a manera ufitziale in sa lista de sos PAT. Sempermai custos màndigos sunt fatos cun sas crocas trexentesas. Gosi, immoe sos “Sitzigorros cun bagna pitigosa”, sos “Sitzigorros cun frègula sarda" e "Sitzigorros cun pane tratagasau” apartenent a su patrimòniu enogastronòmicu de Sardigna.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg