"Forbes" 2022 insertat "La Contralta" tra sas 100 realidades de primore de su "Food&Wine"

S'azienda est una prenda de s'ìsula
24 Fiàrgiu 2022
in sa mesa

In sa Mesa - In prus de su risu Passiu e de s'ògiu ermanu de "Accademia Olearia", tras sas 100 aziendas de primore de su "Food&Wine" "Forbes" 2022 insertat s'azienda "La Contralta", una realidade produtiva gadduresa chi faghet binos licantzos.

"La Contralta" est una realidade produtiva chi at su nùmene de una plàia chi s'agatat a curtzu de unu unu cungiadu chi est in cara de sa gadduresa Monti di Mola.

"La Contralta", duncas, comente Passiu e "Accademia Olearia", at valorizadu sos produtos de su territòriu suo; lu at fatu cun amore, esperièntzia e capatzidade. Est gasi chi cust'azienda de Gaddura est divènnida sa fotografia de un'imprenditorialidade abbista.

Duncas, tra sos 100 nùmenes sinnalados dae "Forbes" s'agatat peri "La Contralta", una cantina de Sardigna giòvana giòvana. Pro sa classìfica fata dae su "magazine" "La Contralta" rapresentat un'istòria de resèssida perfeta.

Nàschida in su 2019, custa realidade produtiva est costituida dae duos cungiados, unu in sa comuna de Lòiri Portu-Santu Paolu, in ue at chimbe ètaros de bìngia, e un'àteru a curtzu de Palau.

Cun 22.000 ampuddas produidas, "La Contralta" coltivat massimamente bides autòctonas comente Vermentinu, Cannonau e Àghina de Ispagna. Est dae s'àghina de custas bides chi naschet su binu licantzu de s'azienda.

Su de sa cantina gadduresa est unu progetu atèndidu cun atentzione manna pro valorizare comente si devet su territòriu de Gaddura. Est finas pro custa resone ca est lòmpidu su mentovu de "Forbes". "Forbes", difatis, at premiadu siat s'impignu e s'atentzione in su traballu fatu, siat sa visione aziendale. Totu custu at fatu crèschere "La Contralta" comente una realidade primorosa.

Una filosofia produtiva, sa de "La Contralta", chi moet dae sa valorizatzione de sa terra pro lòmpere in cantina, in ue sighit s'àndala de valorizatzione printzipiada pro produire binos de calidade manna.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg