Unu fumetu chi faeddat de su Casu Frazigu

Unu produtu PAT definidu dae sos Americanos “su casu prus perigulosu de su mundu”
2 Fiàrgiu 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Est de carchi die sa nova chi pertocat s'essida de unu fumetu chi faeddat de su Casu Fràzigu, unu casu fatu cun late de berbeghe e chi at sa caraterìstica de aere sos bermes.

Su Casu Fràzigu, est a nàrrere "su casu prus perigulosu de su mundu" - comente lu presentant in sa pàgina "social" sos de "Exploding kittens"- est su protagonista de unu fumetu americanu.

Ma ite est "Exploding kittens"? Exploding kittens est una "community" manna meda chi est nàschida a inghìriu de su giogu omònimu. Imbentadu in Califòrnia, in die de oe Exploding kittens est unu giogu famadu in totu su mundu.

Duncas, est pròpiu su produtu PAT ("Prodotto Agroliamentare Tradizionale della Sardegna") de Sardigna chi est divènnidu protagonista de sa rubrica "Nature is disgusting" e massimanente de unu fumetu chi disinnat s'istòria sua, est a nàrrere ca costruet s'istòria de su Casu Fràzigu, connòschidu peri cun sos nùmenes de casu betzu, casu fatitu, casu marzu e hasu muhidu.

Un'istòria chi cumentzat dae cando sa musca faghet sos oos e lompet po finas a descrìere sos efetos chi ant in su casu sos "giumpaghes" de sa "Piophila casei". Agoa su fumetu arribat a iscobiare sos segretos pro reconnòschere cando si podet mandigare su Casu Frazigu e a contare sas novas chi faeddant de sas proibitziones e sas chi acrarant comente si podet agatare custu casu.

Su fumetu si concruit cun unu disafiu indiritzadu a sos ligidores pro iscobèrrere chie at su coràgiu de tastare custu màndigu.

Tocat a nàrrere ca a su fumetu sunt sighidos una chentina de cummentos, e unu nùmeru mannu meda de cumpartzimentos dae parte de sa gente chi connoschet custu tipu de casu . No est acabada inoghe, pro ite a su disgustu est sighida una defensa totu sarda. Sos cumpartzimentos, difatis, sunt arribados finas a Sardigna. Gosi sos Sardos ant cumentzadu a difèndere cun altivesa manna su casu traditzionale issoro, refudende sas letziones de sos Americanos subra sa calidade de sa cosa de papare de Sardigna.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg