Sas gelaterias de Sardigna premiadas cun “3 coni Gambero Rosso”

“Dolci Sfizi” e “I Fenu” otenent su reconnoschimentu prus importante
17 Martzu 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Su "Gambero Rosso" donat sos "3 coni" a duas gelaterias de Sardigna: "Dolci Sfizi" de Macumere e "I Fenu" de Casteddu, realidades chi torrant a èssere cunfirmadas in sa "Guida Gelaterie d'Italia 2022".

Cun sos "3 coni" su 2022 rennoat sa resèssida de Fabrizio Fenu de sa gelateria "I Fenu" e de Nicolò Vellino de sa gelateria "Dolci Sfizi". Difatis sas duas gelaterias ant otentu su reconnoschimentu màssimu.

Faeddande de custu reconnoschimentu depimus sutalineare ca sa Sardigna fiat presente in sa "Guida Gelaterie d'Italia" cun sos gelados de Fenu giai dae ses bias. Fenu, difatis, at otentu sos "3 coni" pro ses annos consecutivos.

in sa mesaFabrizio Fenu paris cun sa mugere Maurizia Bellu de Marrubiu ant otentu sos primos tres prèmios in Marrubiu, in ue ant incumentzadu s'aventura issoro, mentras sos àteros tres sunt lòmpidos in sa gelateria de pratza Galilei in Casteddu. Tra sas propostas de Fenu prus rechèdidas bi sunt sa crema a sa crannacia de Aristanis, su geladu Abbardente, Pardula e Ghermanu, unu geladu fatu cun ògiu ermanu de Ulìana, un'ògiu chi est presìdiu "Slow Food".

No est nou a otènnere sos "3 coni" mancu su "maitre chocolatier" e mastru de su geladu Nicolò Vellino de Macumere. Su 2022, difatis, est su de tres annos consecutivos chi Vellino otenet sos "3 coni".

“Sa 'Guida' de Gambero Rosso - at cummentadu a s'ANSA Fabrizio Fenu - est "un'istìmulu mannu pro chie est mastru de geladu", un'istìmulu chi ispinghet chie faghet custu mestieri a fàghere semper mègius e a valorizare galu de prus s'ìsula de Sardigna.

Sos "3 coni" sunt lòmpidos siat pro Fenu siat pro Vellino gràtzias a sa chirca de sa calidade aunida a s'atentzione pro sa sustenibilidade. Tocat a pretzisare ca siat pro Fenu siat pro Vellino contat meda s'impreu de produtos pro sa majoria sardos e chi lompent dae su mundu de sas produtziones artesanas. Vellino, difatis, si discinit comente unu "tràmite" chi at sa punna de "fàghere connòschere sa Sardigna e sos produtos suos ispantosos".


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg