Cumpartu berbeghinu, s’iscummissa de su sacaju

Unu progetu comintzadu in su tzentru Agris de Bonassai
8 Arbili 2022
in sa mesa

In sa Mesa - B’at galu noe meses pro chi s’acumprat su progetu biennale de sa lìnia berbeghe-angione aprontadu dae su Distretu rurale de sa Barbàgia, dae su Consòrtziu angione de Sardigna Igp e dae s’agentzia regionale Agris.

S’obietivu de s’isperimentatzione pertocat s’angione sacaju ("agnellone") movende dae unos cantos motivos: sa crèschida de su consumu de petza berbeghina peri su mundu, mescamente in sos logos de religione islàmica; s’allevamentu fintzas in terrinos marginales e abbandonados; sa netzessidade de eliminare dae su mercadu una cuota de su 30% de angiones de late a dae chi coladas sas pascas de nadale su preju nche calat meda; s’agiudu a unu setore cun edade mesana semper prus arta e cun manodòpera pro mùrghere mala a agatare; s’incrementu de unu rèdditu diferentziadu chi oe movet pro su prus dae sa bèndida de su late. Un’iscummissa, duncas, si la cunformamus cun sos datos de su cumpartu.

A su presente, difatis, in Sardigna b’at tres milliones de fiados e su bonu de custas bèstias est indiritzada a sa produtzione de late. In 14mìgia aziendas o barda su rèdditu prevalente dae cue benit, e ischimus finamentas cantu est sugetu a su bàntzigu de sas tzifras determinadas dae su mercadu. Pro custu su progetu previdet de ibridare sa berbeghe sarda cun mascros pesados pro sa produtzione de petza (ratza Dorper sudafricana e Ile de France frantzesa) pro nche lòmpere a duas lìnias de angiones prus mannos (pagu prus o mancu fintzas a 14 chilos) pro otènnere produtos de petza innovativos fintzas trasformados (omogeneizados) e istajonados (sartitza, salame, presutu).

Su progetu, comintzadu in su tzentru Agris de Bonassai pro bi la sighire in sas cussòrgias de Barbàgia, punnat finamentas a una crèschida de sas comunidades sardas faghende de custu tipu de allevamentu una intre sas solutziones contra a s’ispopulamentu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg