Sardigna: tzucat dae Casteddu sa "Festa del Gusto 2022"

Dae su 2 de mese de làmpadas màndigos licanzos cun su "street food" de Sardigna, su de Continente e s'internatzionale
24 Maju 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Su 2 de su mese de làmpadas tzucat dae Casteddu sa "Festa del Gusto 2022", s'àddobiu licanzu aprontadu dae "Media Eventi S.R.L.S". A pustis de sa primu firmada casteddaja ant a sighire sas firmadas de s'Alighera, de Terranoa, de Lungone e de Sa Madalena. Tocat a narrere puru ca dae su 4 a su 28 de su mese de austu sa manifestatzione at a torrare in Casteddu, ma s'at a s'iscostiare in Marina Piccola, su logu de mare amadu meda dae sos casteddajos.

"Festa del Gusto 2022" at a sighire a allegrare sa Sardigna finas a su mese de austu de su 2022. Pro custa resone at prevididu àteras firmadas in localidades importantes de Sardigna, ma sos nùmenes sunt galu unu segretu.

Protagonista de sa manifestatzione est su "street food" de Sardigna, su de continente e su "street food" internatzionale.

In su fine de chida chi andat dae su 2 a su 5 de su mese de làmpadas, pro tres dies, dae sas 11.00 a mangianu fintzas a sas 23.59 a de note, su coro de "Festa del Gusto 2022" de Casteddu at a èssere, comente semper, "piazza Giovanni XXIII".

A satisfàghere su paladu de sa gente ant a èssere pratos de sa traditzione e produtos tìpicos chi arribant dae totu su mundu e chi ant a èssere ofertos comente "street food”. Onni tastu at a regalare a sos tastadores un'esperièntzia culinària interessante meda. Galu, onni tastu s'at a pòdere acumpangiare bufende unu tzicu de birra artesanale a manera rigorosa fata in Sardigna.

Un'addòbiu mannu, licanzu e nuscosu, cun sos "stand" de Sardigna, Làtziu, Abrutzu, Campània, Sitzìlia, Puglia, Emìlia Romagna, Toscana, Ligùria, Brasile, USA, Argentina, Cuba, Mèssicu e Bèlgiu. Totus ant a propònnere sos màndigos traditzionales issoro.

In prus de sos pratos de sa traditzione, pro fàghere bìvere a sa gente oras de sabore e de ispàssiu, "Festa del Gusto 2022" at a “aparitzare” finas ispetàculos, mùsica e animatzione.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg