S'ògiu de "Academia Olearia" si faghet connòschere in totu su mundu

Un'ògiu de s'Alighera binchet in sa categoria "Monocultivar Bosana"
2 Maju 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Un'ògiu de primore, su de s'"Azienda Agricola Accademia Olearia" de s'Alighera, chi si faghet connòschere in totu su mundu comente unu produtu de calidade. No est pro nudda chi est istadu numenadu ògiu ermanu mègius a livellu mundiale in sa categoria "Monocultivar Bosana".

Una tarea de importu mannu pro s'ògiu fatu in Sardigna, una tarea - sutalineat su Diretore Regionale "Coldiretti" Luca Saba - chi pro "Coldiretti Sardegna" est un'"altivesa manna". Unu reconnoschimentu - sighit su Diretore de s'assòtziu de rapresentàntzia e assistèntzia de s'agricultura - "chi premiat su traballu fitianu e sèriu incaminadu dae Giuseppe Fois e sighidu dae sos fìgios Antonello e Alessandro, chi cun un'infertu de innovatzione faghent crèschere s'azienda de famìlia in su respetu de sa traditzione comente lis at imparadu su babbu”.

"Accademia Olearia" est un'azienda de primore, chi tzertificat s'80 pro chentu (pagu prus o mancu) de sa produtzione DOP sarda. Faeddamus de prus de sa metade de sa produtzione DOP de Sardigna. No est totu, pro ite s'azienda aligheresa est finas atenta a sa sustenibilidade, siat in sos mètodos produtivos siat in su produtu. In prus de totu, custa realidade tzertificat biològicu.

Feti in su mese de abrile 2022 s'azienda agrìcula "Accademia Olearia" at retzidu 20 reconnoschimentos pro sa calidade de sos produtos suos.

S'ògiu "Bio Dop Sardegna" at bìnchidu in sa categoria "Monocultivar bosana". Non est acabada inoghe. Àteros tres ògios ermanos de "Accademia Olearia", est a nàrrere su "Bio Dop Sardegna Fruttato Verde", su "Dop Sardegna Fruttato Verde" e su "Gran Riserva Fruttato Verde", si sunt cunfirmados in sa ghia "Evooleum 2022", sa bibbia de sos ògios de calidade.

Tra sos prèmios internatzionales bìnchidos, s'azienda de s'Alighera at batidu a domo peri su prèmiu pro s'ògiu ermanu biològicu mègius de su mundu. Unu prèmiu bìnchidu in una gara chi at àpidu prus de 500 partetzipantes dae 18 Istados diferentes.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg