Est sardu su Vermentinu fatu cun àghina chi at pasadu in mare

Su binu est istadu batijadu Donna Ma' e est "fìgiu" de s'enòlogu Andrea Pala
21 Làmpadas 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Est sardu su Vermentinu fatu dae àghina chi at pasadu in mare. Batijadu "Donna Ma'", custu binu biancu est "fìgiu" de s'enòlogu Andrea Pala. Naschet gosi un'innovatzione importante meda pro su mundu de su binu, una innovatzione chi aberret caminos noos a sos espertos.

Su "Donna Ma'", tocat a lu pretzisare, est unu binu ùnicu in su panorama enològicu de Sardigna.  E si abbaidamus a s'Itàlia custu Vermentinu est tra sos pagos esèmpios isperimentales.

Su progetu de Andrea Pala est istadu acumpridu in s'ìsula de Culuccia, unu logu famadu finas comente s'ìsula "delle Vacche": est un'ìsula chi s'agatat in s'artzipèlagu de Sa Madalena.

Custu Vermentinu, chi si faghet dae fundos de àghina chi s'agatant dae curtzu de sa costera, lu ghetant in ampullas a un'annu dae sa binnenna. S'iscopu est iscientìficu. Sa punna est sa fìgia, - acrarat Pala - "de sa chirca, de s'isperimentatzione e de s'innovatzione". S'esempru sunt istados sos Grecos antigos. Comente contat s'enòlogu, difatis, in s'ìsula greca de "Chios", s'àghina fiat lassada in s'abba de mare, a pustis beniat assentada e fata asciutare. Agoa de s'asciutadura, sighiat sa vinificatzione. Comente in Grètzia, a finas a Culuccia sunt istados isseberados feti budrones de àghina sentzeros. S'abba salida, difatis, podet cajonare dannu a s'aghina ferta.

Su de su Vermentinu fatu cun àghina chi at pasadu in mare "est unu progetu - sutalìneat s'enòlogu - sena fines" e sighit : "dae custu Vermentinu 'Isola dei Nuraghi' sunt istadas produidas pagu prus o manu de 500 ampullas". Su progetu de Andrea Pala, duncas, rapresentat una scumissa de importu pro totu su mundu de sa produtzione enològica de Sardigna.

Elementu tzentrale de sa produtzione de custu binu biancu est s'abba. S'àghina de "Donna Ma'", difatis, at pasadu pro unu perìodu curtzu in s'abba salida de mare, agoa l'ant piscada e gosi at sighidu su protzessu de vinificatzione clàssicu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg