Sa panada cuglieridana in lìnia cun “Cuglieri.shop”

S’idea est nàschida a Giuseppe Manunta
3 Làmpadas 2022
in sa mesa

In sa Mesa - “Cuglieri.shop” est su nùmene de una faina noa chi movet dae sa punna de ispainare peri sa rete sa prenda de sa bidda de su Montiferru: sa panada ciglieridana devènnida Pat (“produtu agroalimentare traditzionale”) s’annu coladu.

S’idea est nàschida a unu giòvanu laureadu chi s’at in pessu pigadu su master in “Global marketing, comunicazione e Made in Italy”: semus faeddende de Giuseppe Manunta, classe 1992. Sa punna sua est sa de ativare una butega in lìnia pro promòvere finamentas àteras produtziones de su logu (ògiu, farina, tzoforanu, mele).

Totu naschet dae una chirca conduida dae Manunta etotu, cun s’agiudu de s’antropòloga Veronica Matta e de s’assòtziu culturale “Sa Mata - L’albero delle idee”, pro iscumproare puntos de fortza e de debilesa in contu de cummèrtziu eletrònicu. E, cunforma a s’idea de Manunta, a sa butega “Cuglieri.shop” si diat pòdere intrare colende da s’indiritzu istitutzionale https://comune.cuglieri.or.it/, una pàgina web chi a su presente est cun duos link: unu a su situ de s’Ente meru e sìncheru (“sito istituzionale” - comune.cuglieri.or.it/home) e unu a su portale turìsticu (“sito turistico” - turismo.comune.cuglieri.or.it). Duncas sa punna est de nche pònnere “Cuglieri.shop” in mesu, pro nche lòmpere a cue finamentas dae cussa pàgina.

Su situ “Cuglieri.shop” at a èssere duncas un’ispàtziu virtuale multimediale cun totu su materiale de giudu pro connòschere e cumprèndere sa filera de sa panada. Una de sas particularidades de custu situ est sa presèntzia de su “meal kit”, est a nàrrere sa possibilidade de retzire a domo sos ingredientes netzessàrios pro s’ammàniu de sa panada a contu nostru. Sos igredientes, pre-dosados, ant a èssere imbiados in intro de un’iscatula in pare cun sos inditos. In lìnia su “tutorial” pro mustrare sas fases de aprontu de su produtu.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg