Sa Sardigna trìunfat in su cuncursu “Monna Oliva”, chi premiat sas olias de cunfetare

Premiadas sas olias birdes de s'azienda Deias de Gonnos
23 Làmpadas 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Sa Sardigna trìunfat in su cuncursu romanu "Monna Oliva", chi at premiadu s'olia birde produida dae s'azienda Deias de Gonnos.

Su cuncursu
, chi torrat a pustis de sa firmada cajonada dae sa pandemia, s'est isboligadu su 18 de su mese de làmpadas coladu.

Riservadu a s'olia de cunfetare produida e traballada in Itàlia, "Monna Oliva" at bidu tra sas reinas suas finas sa Sardigna. Est sarda de Gonnos, difatis, s'olia birde chi at fatu bolare artu su nùmene de s'ìsula.

A lu istabilire est istada una commissione de espertos chi at assignadu su Prèmiu natzionale "Monna oliva" . Difatis, s'azienda de Pier Luigi Deias est arribada prima in sa setzione "Olive verdi da tavola al naturale". E no est acabbada inoghe, pro ite custa realidade at conchistadu finas su segundu postu cun sa retzeta de s'olia a iscabetzu in sa categoria "Olive condite".

Pro Pier Luigi Deias, chi no est nou a custu tipu de bìnchida, su reconnoschimentu otentu in su "Monna oliva" rapresentat un'àtera soddisfatzione manna.

S'azienda, chi at incumentzadu su traballu suo cun 27 matas de olia, oe contat prus de 4milla matas aradas in 13 ètaros de terra.

In die de oe s'azienda de Gonnos si presentat comente un'azienda "multifunzionale", una realidade de 20 ètaros.
14 etaros de custos 20 sunt coltivados cun matas de eucaliptus chi serbint pro sa produtzione de "biomassa". S'azienda at finas unu tratu "green", est a nàrrere chi faghet energia a manera autònoma cun un'impiantu fotovoltaicu. Tocat finas a pretzisare ca s'impiantu chi pertocat a sas olias est deretu automatizadu cun unu sistema de "subirrigazione" chi podet èssere ghiadu dae largu, adduende unu rispàrmiu de abba e de contzime de importu mannu. Un'azienda sustenìbile, duncas, fata massimamente dae matas de olia "nera di Gonnos". Belle de sa metade de sas matas de olia ant prus de chent'annos.

S'azienda de Gonnos est ispetzializada in sa produtzione de olia frisca, chi bendet in su mercadu de Tàtari, e in sa de s'olia de mandigare, chi lompet finas a sos ristorantes e a sas butegas ispetzializadas.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg