Resèssida pro su Pecorinu sardu: su giudìtziu de su "Gambero Rosso"

Passant s'esàmine 20 caseifìtzios de Sardigna
4 Argiolas 2022
in sa mesa

In sa MesaPro su Pecorinu sardu arribat su giudìtziu de "Gambero Rosso". S'editore italianu, difatis, at tastadu su Pecorinu fatu dae una bintina de aziendas. Duncas, cale est sa lista de sas realidades chi ant passadu s'esàmine pro su casu issoro?

Pro "Gambero Rosso" tra sos Pecorinos mègius de Sardigna b'at su "Granduca di Mandas" fatu dae su "Caseificio Garau".

Su "Granduca di Mandas" est unu casu chi at una personalidade forte, unu nuscu friscu chi ammentat sa frùtora, cun notas de late importantes. In buca abarrat dìligu e unu pagu pitzigorosu e at unu sabore de dura. Cun un'istajonadura chi propassat sas 150 dies, su "Granduca di Mandas" est unu produtu chi mantennet una cunsistèntzia asciuta e cumpata. Est perfetu siat pro lu mandigare e finas pro lu tratacasare.

Otènnet su segundu postu in classìfica su Pecorinu "Giglio Sardo Extra" de "Argiolas Formaggi".

Su "Giglio Sardo Extra" est unu Pecorinu chi at un'istajonadura chi andat dae 180 dies a 240 dies. Est unu casu chi presentat una pasta groga lughente, graneddosa, cun cristallos de "tirosina". Su "Giglio Sardo Extra" at unu nuscu de fenu e frùtora sicada, in buca at un'evolutzione de aromatos chi andant dae su durche a su rantzighitu.

In su de tres postos agatamus su "Pecorino sardo maturo DOP" de "Cao Formaggi". Unu casu DOP chi at una pasta cumpata a colore de avòriu, cun unu nuscu praghile de frùtora sica e unu sabore echilibradu e elegante, unu profutu chi ammustrat cura e atentzione manna in sas fases de istajonadura.

Sighint sa classìfica su Pecorinu "Bon Sardo" de "Central Formaggi” e su pecorinu "Moliterno Gigante", fatu dae su matessi caseifìtziu. In palas agatamus su pecorinu "Cardureu" de su "Caseificio Garau", su "Sardaccio" e su "Castellano Sardo" de "Picciau Formaggi". In segus de su "Castellano Sardo" b'est su Pecorinu "Brigante" de sos "F.lli Pinna". Sighint su "Fioretto" de "Sepi Formaggi", su "Fiorosu" de su "Caseificio Sias" e su "Monte Astili latte crudo" de su "Caseificio Silvio Boi".

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg