Jatzilleri, sa manifestatzione chi ponet paris coghina sarda e jazz

Tra Mòguru e Crucuris dae su 17 a su 23 de austu
15 Austu 2022
in sa mesa

In sa Mesa Sa coghina sarda addòbiat a sa mùsica jazz. Gosi naschet “Jatzilleri”, sa manifestatzione chi ponet paris s'enogastronomia de Sardigna e sos musitzistas sardos chi abitant foras de s'ìsula nostra.

Ma ite est su “Jatzilleri”? Est un'atopu chi, cun 7 apuntamentos, s'at a isboligare dae su 17 a su 23 de su mese de austu chi ant a bènnere in unos cantos logos chi s'agatant tra sa bidda de Mòguru e sa bidda de Crucuris. Non est totu, pro ite tocat finas a sutalineare ca “Jatzilleri” antìtzipat su festival “Pedras e Sonos” chi ocannu est prevìdidu in atòngiu e chi at a èssere ghiadu dae sa mutzista Zoe Pia.

Sa manifestatzione at a cumentzare dae su bar de su Nuraghe Cucuradda “La Fortezza” de Mòguru cun su progetu “Menion” de Stefano Ferrari e at a sighire su 18 de austu in su “Caffè Gitano” cun Marco Farris, Maurizio Congiu e Bruno Tagliasacchi. Su programma de su 19 de austu at a adobiare sa boghe de Irene Salis in sos apostentos de s' “Airone”, mentras su 20 de austu “Jatzilleri” at a lòmpere a Crucuris cun su sos “Hobby Horse”. Su 21, su 22 e su 23 de austu ant a èssere acasagiados: Francesca Remigi, su “Duotrio” e su progetu “Murdu”.

Su chi est importante meda est ca custa filera de atopos at a èssere semper acumpangiada dae sa coghina de sa traditzione sarda, pro ite onni apuntamentu musicale at a èssere istudiadu dae sos coghineris chi ant a fàghere unu “menu” pensande a su tipu de mùsica chi at a èssere sonada dae sos artistas.

S'idea chi est su fundamentu de totu sa manifestatzione est ca tocat semper a valorizare sas realidades de primore chi sunt in s'ìsula de Sardigna sena fàghere distinghimentos tra sas realidades culturales e sas realidades enogastronòmicas. Ambos, difatis, devent èssere fatas connòschere in su mundu. Totu custu est feti s'antìtzipu de s'editzione 2022 de su festival “Pedras e Sonos”.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg