In Dèximu Mannu si afestat su binu cun "Decimo di Vino"

S'addòbiu: chimbe cantinas, 40 binos in tastu e bator "stand" de "street food"
7 Onniasantu 2022
in sa mesa

In sa Mesa - Domìniga 13 de su mese de santandria in Dèximu Mannu s'at a afestare su binu de calidade cun "Decimo di Vino", s'addòbiu organizadu dae s'assòtziu Tialla. Protagonistas 40 binos in tastu, bator "stand" de "street food" e chimbe cantinas: sa cantina "Cherchi" de Ùsini in provìntzia de Tàtari; sa cantina "Contini" de Crabas in provìntzia de Aristanis; sa cantina "Santadi" de sa Meurreddìa-Igresiènti; sa cantina "Audarya" de Serdiana, in provìntzia de Casteddu; sa de su "Su Entu" de Seddori, in su Campidanu de Mesu.

"Decimo di Vino" at a abèrrere sa "festa" a sas 10.00 in carrera Istatzione. In prus de sos màndigos e de sos binos s'addòbiu de Dèximu Mannu at a àere àteros protagonistas puru. In s'addòbiu, difatis, b'ant a èssere finas sos "stand" de sos "hobbisti", sos "stand" de sos artesanos e sos "stand" de sos assòtzios de sa bidda. Dae sas 14.00 b'at a èssere finas sa mùsica de sa "band" "Big Mama" e de su grupu "Skaoss", chi ant a acumpangiare "Decimo di Vino".

Un'addòbiu de sabores e nuscos, duncas, chi at a èssere ghiadu dae tastos de binu e màndigos. Sos tastos in programma sunt ligados a manera rigorosa a su "ticket". Sos "ticket" podent èssere achistados in carrera Istatzione. Ma cantu balet unu "ticket"? Cun 5 èuros s'at a pòdere achistare una tassa e unu tastu de binu ghetadu a manera dereta in su momentu de s'achistu, a pustis cun unu "ticket" de 2,5 èuros s'at a pòdere tastare un'àteru binu. Duncas, pro onni tastu de binu est netzessàriu comporare unu "ticket". No est totu, pro ite pro pòdere mandigare serbit achistare galu un'àteru "ticket" de 5 èuros.

Pro àere prus informatziones tocat a iscrìere a s'assòtziu Tialla, e tocat a lu fàghere in sa pàgina de su "social network" Facebook Tialla, in sa pàgina de Istangram Decimo Tialla (@tialla_decimo) o galu, iscriende un'email a s'indiritzu de posta eletrònica de s'assòtziu: associazionetialla@gmail.com.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags

In sa Mesa

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
logo-ras65-1024x257.jpg