In Abas sa “via maestra” de Antoni Gramsci

Apuntamentu in cara de sa domo nadia sua, su 22 a sas 11
18 Gennàrgiu 2023
Gramsci e la via maestra

Gramsci e la via maestra”, est custu su tìtulu de s’apuntamentu programmadu pro domìniga su 22 de ghennàrgiu, in Abas, cando ruet su de 132 anniversàrios de sa nàschida de Nino.

Dae sas 11 de mangianu, in cara de sa domo nadia sua, sos de s’assòtziu culturale omònimu (Casa natale Antonio Gramsci Odv) ant a inaugurare un’itineràriu pro chi si esploret s’universu gramscianu pro mèdiu de 12 tapas in intro de sa bidda.

Su progetu naschet cun sa collaboratzione de su Gramsci Lab de s’universidade de Casteddu e at retzidu su finanztiamentu de s’assessoradu de sa Pùblica istrutzione, Benes culturales, Informatzione, Ispetàculu e isport de sa Regione Sardigna e su patrotzìniu de su Comunu de Abas. S’atopu est in cursu Cattedrale.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags