En alguerés! In lìnia su mòdulu pro sa rechesta de su catalanu in sas iscolas

B’at tempus finas a su 30 de ghennàrgiu
19 Gennàrgiu 2023
aligheresu

«Su 92% de sos cuntzitadinos nostros diat chèrrere chi s’imparu de s’aligheresu siat introduidu in iscola». Est cun custu datu istatìsticu (de su 2015) chi s’Assessoradu comunale de sa Cultura de sa tzitade de su coraddu, in pare cun sa Consulta tzìvica pro sas polìticas linguìsticas, est presentende su mòdulu telemàticu pro chi si pedat s’ativatzione de sas letziones de catalanu in sas atividades curriculares o mancu.

Sas famìlias de sos pitzocos lu podent compilare finas a su 30 de custu mese. «Sa rechesta tua – narant sos organizadores – l’amus a imbiare in automàticu a s’istitutu iscolàsticu seberadu pro s’iscritzione de fìgios tuos».

M.P.

Fotografia leada dae Wikipedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags