A Roberto Galliazzo (Siamaiore) su prèmiu pro sa pitza "gluten free" in su "Best in Class"

Su produtu chi at bìnchidu sa gara at su nùmene de pitza "Smeralda"
25 Gennàrgiu 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su mèrcuris - S'agatat in Siamaiore, bidda in provìntzia de Aristanis chi faghet 900 ànimas pagu prus o mancu, su mastru chi faghet sa mègius pitza sena de glùtine de Itàlia segundu sa classìfica de "Best in Class", sa manifestatzione chi ant fatu in Aprilia cun sa ghia de "Pizza Style School UPTeR".

Est difatis de carchi die sa nova chi nos contat ca su mastru de pitza aristanesu Roberto Galliazzo at otentu su reconnoschimentu de super campione pro sa pitza sena de glùtine. Su produtu chi at bìnchidu sa gara at su nùmene de pitza "Smeralda", l'at sutalineadu Galliazzo etotu. Custu nùmene est istadu isseberadu pro ite sa "Smeralda" cherret regordare su mare de Monti di Mola e sos colores suos.

Custa preparatzione, comente si podet cumprèndere, est fata feti cun produtos "gluten - free" e sos colores de sa pitza sunt su resurtu de s'impreu de colores naturales. Su càule tanadu si passat in bicarbonadu e a pustis s'aunit cun patatas cundidas cun àgiu e pedrusèmene. Tomata e murta sunt impreados pro dare s'idea de su coraddu. Lu pretzisat bene Galliazzo, chi non mancat de sutalineare ca sa pitza est arrichida dae unos cantos tipos de pische: sèpias, càmbaras, botàriga, còtzula. In prus de totu, sa pitza Smeralda presentat finas tomatedda ruja confit e tomatedda groga.

Ma no est totu. Devimus agiùnghere puru ca in su mese de ledàmine coladu su mastro Roberto Galliazzo iat giai bìnchidu prèmios importantes. Difatis iat otentu su de duos e su de tres postos in sa manifestatzione "Pizza World Cup 2022" de Roma, categorias "120 secondi" e "Pizza Influencer".

Tocat duncas a nàrrere ca paret chi siat lòmpidu unu momentu fortunadu pro su mastru de pitza aristanesu, chi in sas preparatziones suas aunit semper creatividade e connoschèntzia de sas matèrias primàrgias e finas un'amore mannu pro sa terra sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras