Palestina e mundu àrabu. In Casteddu sa XIX editzione de su Al Ard film festival

Organizada dae s’assòtziu culturale de amistade Sardegna Palestina, sa rassigna at a durare chimbe dies, dae su 21 a su 25 in su Teatro Massimo de carrera de De Magistris 12
16 Fiàrgiu 2023
Al Ard

L’ant presentada custu mangianu in su Palatzu tzìvicu de Casteddu sa XIX editzione de su Al Ard film festival, manifestatzione tzinematogràfica chi dae belle binti annos nos contat su mundu àrabu. Organizada dae s’assòtziu culturale de amistade Sardegna Palestina cun su contributu de sa Regione, sa collaboratzione de s'Universidade de sa Sotziedade umanitària - Cineteca umanitaria sarda e su patrotzìniu de su Comune di Casteddu, sa rassigna at a durare chimbe dies, dae su 21 a su 25 in su Teatro Massimo de carrera de De Magistris 12. «Su tzìnema est de agiudu mannu – at naradu Mariangela Pedditzi de Sardegna Palestina – pro fàghere connòschere sa la realidade palestinesa e su cunflitu àrabu-israelianu pro mèdiu de sa mirada de registas de totu su mundu». Trintunu sas pellìculas seletzionadas e presentadas, «ocannu fintzas cun registas sardos», intre chentu dae 30 Paisos. «Sete ant a èssere premiadas su sero finale». Intrada lìbera e gratùita. Su programma cumpletu de su festival Al Ard l’ant publicadu in su situ internet https://xix.alardfilmfestival.com.

M.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags